МҮХАҮТ-аас эрхлэн гаргасан ном

Гарын авлага. Татах [Формат: *.pdf] Монголын олон улсын арбитрын шийдвэрийн түүвэрлэсэн эмхэтгэл 2012-2019. Татах [Формат: *.pdf] МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитр Гэрээний загварын ...

Сургалтын гарын авлага

ACA-OD-009-v1.1-MN-"IMRE" магистрийн хөтөлбөрийн гарын авлага. Page 1 | 36 Version number 1.1 – December 2019 " ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ОЛОН УЛСЫН МЕНЕЖМЕНТ "-ИЙН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР. Сургалтын гарын ...

Гарын авлага - EITI Mongolia

Олон Улсын стандарт, шалгуур ... Тайлан гаргагч аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан гарын авлага. 2. Тайлан гаргагч төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудад зориулсан гарын авлага .

ColorSplash хэрэглэгчийн гарын авлага олон улсын хэл

ColorSplash хэрэглэгчийн гарын авлага Deutschland Grundlegende Anleitung Үндсэн гарын авлага Erweiterte Anleitung Нарийвчилсан гарын авлага Fehlerbehebung bei der täglichen Wartung Алдааг олж засварлах өдөр тутмын засвар үйлчилгээний гарын авлага Guía de colores planos ...

МУИС-ийн Оюутны гарын авлага

МУИС-ийн Оюутны гарын авлага ... Монгол улсаас олон улсын нэр хђндтэй сэтгђђлд нийтлђђлсэн бђтээлийн гуравны нэгийг МУИС-ийн эрдэмтэн багш, судлаач нарын бђтээл эзэлж байна. ...

ISO 9001: 2015 чанарын гарын авлага - TÜRCERT

ISO 9001: 2015 чанарын гарын авлага. Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг 2008-т хамгийн сүүлд шинэчлэн найруулсан. ISO (Олон улсын стандартчиллын байгууллага) нь 2015 дахь ISO 9001 стандартад маш ...

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ - Legalinfo.mn

2.1.Олон улсын гэрээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хууль тогтоомжийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас ...

ГАРЫН АВЛАГА - United Nations Development …

Энэхүү гарын авлага нь "Барилгын ХХЯ-ын бууралтыг тооцох аргачлал-БД 25-101-20" болон "Барилгын ХХЯ- ын бууралтыг хэмжих, тайлагнах, нотлох заавар"-ыг хэрхэн ашиглаж, өөрсдийн хэрэгжүүлсэн барилгын ХХЯ- ыг бууруулах арга хэмжээг олон улсын жишигт нийцсэн байдлаар хэмжиж тайлагнах, нотлоход (ХТН) туслах болно .

Олон Улсын стандарт, шалгуур - EITI Mongolia

2019 оны 6 дугаар сарын 17-19-ны өдрүүдэд Франц улсын Парис хотноо ОҮИТБС-ын Олон Улсын 8 дугаар бага хурал зохион байгуулагдаж, тус хурлын үеэр Олон улсын Удирдах хорооноос шинэчлэн найруулсан "Олборлох үйлдвэрлэлийн ил ...

АГУУЛГА СУРАЛЦАГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Олон улсын харилцааны чиглэлийн зэрэгцээ Төрийн захиргаа, удирдлагын чиглэлээр үндэсний боловсон хүчин бэлтгэхээр Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль болж өргөжлөө. Олон ...

ОЮУТНЫ ГАРЫН АВЛАГА

Олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийг "дэмжигч, түшиц" сургуулиар ажиллаж байна. Хууль зүйн сургалтын агуулга, түвшинг олон …