Барилгын салбарын нэгдсэн систем

Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн үнэ тодорхойлох аргачлал ... Барилга байгууламжийн ашиглалт өргөтгөл шинэчлэл их засварын хувийн хэрэг байна уу ... Оруулаагүй байгаа гэсэн үг үү.