Экспортын мэдээлэл | Японы хуучин автомашин экспортлогч, …

Энэ бол далайн ачаа тээвэрлэлтээс бусад тээврийн хэрэгслийн өртөг юм. Хэрэв та тээврийн хэрэгслийг FOB үнээр худалдаж авсан бол зөвхөн тухайн тээврийн хэрэгслийн өртөг болон Японд усан онгоцонд ачих хүртэлх зардлыг ...

стандарт өртгийн бүртгэл - SlideShare

Стандарт өртгийн бүртгэлийн системийн тухай ойлголт Стандарт буюу нормативт өртөг гэдэг нь үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг харгалзан урьдчилан тодорхойлсон төлөвлөгөөт өртөг юм.

өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд

Өртгийг хуримтлууах 1а. Ажлын захиалгын арга 1б. Үйлдвэрийн үе шатны арга 1в. Кейзэн, зорилтот, үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох арга 2.Зардлыг ногдуулах 2а. Зардлыг гүйцэтгэлээр өртөгт ногдуулах 2б. Холимог зардлаар өртөгт ногдуулах 2в. Зардлыг стандартаар өртөгт ногдуулах 3.Өртөг тооцох 3а. Бүрэн шингээлтийн аргаар …

Тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөрийг И-баримт …

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу хувь хүн нь авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс ...

зардал өртгийн тухай ойлголт - SlideShare

Өртөг зардлын ялгаа 1.Ихэнх төрлийн зардал өртгийн тодорхой объекттой холбоотой боловч дангаараа өртгийг бүрдүүлдэггүй. 2.Зарим төрлийн зардал нь өртгийн объекттой биш, бүх объекттой хамааралтайгаар гардаг тул түүнийг өртөгт оруулдаггүй. 17.

313 дугаар НЭГДСЭН ДҮРЭМ

тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн дагуу холбогдох тусгай зөвшөөрлийг авсан байна. 3. Тэсэлгээний ажил эрхлэх эрх бүхий байгууллагын тэсэлгээний ажлыг удирдах,

МОНГОЛ УЛСЫН АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН …

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. 1.ХУВЬ ХҮН НЬ АВТО ТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН ЖИЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ ЖИЛД НЭГ УДАА ТУХАЙН ЖИЛИЙН 6 ДУГААР САРЫН 1-НИЙ ӨДРӨӨС ӨМНӨ ХАРЬЯАЛАХ ТАТВАРЫН АЛБАНД ТӨЛНӨ.

Н.Бямбадорж: Регистрийн дугаараар өөрийн тээврийн хэрэгслийн …

-Монгол Улсын Шадар сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2018 оны 192 дугаар тушаалаар баталсан "Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам", Зам,Тээврийн Сайдын 2015 ...